Spelautomat Oka Chansen Att Vinna

Spelautomat Oka Chansen Att Vinna

Urval av partnerföretag Källa: Raketech. Raketechs kundberoende, 2017 Partneruttalanden Top 1: ~6% Top 5: ~20% et är ett nöje att arbeta med Raketech. F D öretaget är en av våra bästa partners sedan många år tillbaka och har uppvisat en förmåga att skapa ömsesidiga värden. Petra Blixt, Head of Affiliates and Outbound Top 10: ~30% aketech jobbar hårt för sin framgång och för dess partners R framgång. Teamet är oerhört professionella såväl som tillmötesgående och vänliga.

Raketechs väldiversifierade produkterbjudande innebär ett mindre beroende av intäktsdelningsavtal, vilket minskar riskerna för Raketech inför kommande regleringar och således medför en stabil grund för fortsatt lönsam tillväxt. En större exponering mot media- och sportprodukter öppnar upp för en större marknad och bredare kundbas som inte enbart består av igamingoperatörer utan även av TV-kanaler och streamingtjänster såsom Cmore, Viaplay och Eurosport.

Betser Casino

Bolaget har en stark och framgångsrik historik av SEO-produkter inom onlinekasinovertikalen och har således god kunskap och bas för att fortsätta vara starka inom onlinekasino. Onlinekasino planerar Bolaget att fortsätta växa inom givet kasinorelaterade produkters högt genererande intäkter per spelare, det vill säga ett högt spelarvärde (eng. lifetime value ), och goda marginaler per spelare. Dessutom har Bolagets 21 förvärv bidragit till synergieffekter och långsiktiga samarbeten, genom bland annat joint venture, som givit Raketech ytterligare skalfördelar för fortsatt tillväxt. Raketechs expertis inom SEO kan användas till många fler branscher utöver igamingmarknaden. Ett exempel på detta är initiativet att starta affiliateverksamhet inom finans.

sportbettingwebbplatser

Koncernen har, baserat på ovan kriterier, identifierat Norden och Storbritannien som fokusmarknader och övriga länder inom EU som intressanta marknader för fortsatt geografisk expansion. Vidare har Koncernen Översikt över Raketechs tillväxtstrategi Produktn rvaro SEO Sociala medier Onlineguider SEO Onlineforum Onlineforum Onlineguider Sociala Medier 73 VERKSAMHETSBESKRIVNING domäner, know-how inom bland annat SEO samt utvecklade tekniska plattformar, för exempelvis sportforum eller mobila applikationer (som TV-matchen produkten), som lämpar sig väl för en global marknad med.com i fokus.

Spin Casino Mobile

Kombinerat med en väldiversifierad kundbas innebär detta att Raketech upplever ett lågt kundberoende, trots att många kunder kan ha starka varumärken. En bred kundbas gör att Koncernen kan vara selektiv i sitt val av kunder som exponeras mot slutanvändarna och därmed aktivt justera beroendet till dessa enskilda kunder. Kundbasen består av över 300 varumärken tillhörande cirka olika igamingoperatörer. För helåret 2017 stod de 10 största kunderna för cirka 30 procent, de 5 största kunderna för cirka 20 procent och den största kunden av ca 6 procent av intäkterna.

sportbettingwebbplatser

Magnus Petersson, Chief Marketing Officer ör oss är Raketech trovärdig partner som är synonym med F kvalitet och premiuminnehåll på sina hemsidor. Emanuele Saroli, Head of Affiliates Källa: Raketech. VERKSAMHETSBESKRIVNING Geografisk expansion Raketech har en väl utarbetad plan och strategi för dess fortsatta geografiska expansion. Detta görs kostnadsfritt och därmed kan den egna produktportföljen förstärkas på ett unikt sätt. I Raketechs planering är därför en grundläggande förutsättning för geografisk expansion att Koncernen anser att det långsiktigt finns goda möjligheter att kunna erbjuda hela eller stora delar av Raketechs ekosystem på den nya marknaden. Därmed uppnås den långsiktiga ambitionen att maximalt kunna utnyttja synergieffekter mellan de olika produktkategorierna. Idag har Raketech ett komplett ekosystem i Sverige och Danmark med robusta affärssystem, som är redo att expanderas vidare till nya marknader I Europa antingen via egna satsningar inom ramen för Lab eller via förvärv.

Detta öppnar upp expansionsmöjligheter även till den amerikanska marknaden. Genom att lansera TV-matchen, inklusive den mobila applikationen, TVsportguide.de i Tyskland har koncernen tagit det första steget in på den tyska marknaden. Det är Koncernens bedömning att en liknande satsning skulle kunna genomföras i USA, trots att online sportsbetting i största allmänhet är förbjudet, då produkten inte är beroende av intäkter från spelbolag. På de ursprungliga marknaderna kommer intäkter för TV-matchen även från tv-kanaler och från traditionell CPMannonsering för konsumentprodukter i allmänhet och inte enbart spelbolag. Affärsutveckling Raketech har ett välbalanserat produkterbjudande med en stark bas av onlinekasinoprodukter med fortsatt diversifiering mot onlinesportprodukter. Vidare är Bolaget väl positionerat för att vara fortsatt starka inom leadsgenerering samtidigt som tillväxten inom mediaprodukter inom sport väntas tillta.

Raketech strävar efter att ha ett brett produktutbud som speglar användares behov och i takt med att dessa förändras är Bolaget öppna och väl förberedda för ytterligare expansion till nya lönsamma branscher. I figuren nedan illustreras Koncernens intäkter fördelat på vertikaler för 2017, en illustrativ jämförelse av lönsamheten för en sportoch en kasinoprodukt samt en illustrativ överblick över Raketechs framtida produkterbjudande. 74 Media och vrigt SEO sport Leadsgenerering VERKSAMHETSBESKRIVNING STRATEGISKA GRUNDPELARE Bolaget arbetar utifrån en tydlig kvartalsvis målstyrningsmetod (eng. Objective and Key Results ) för att följa upp på dess långsiktiga strategi. Bolagets långsiktiga strategi ligger till grund för att nå dess mål och vision och http://iktforalla.se/wp-includes/wss/hj_lpsamt_tips__hur_man_vet_om_du_satsar_med_en_olicensierad_svensk_bookmaker.html är supporterad av fem väl utarbetade strategiska grundpelare: lönsam tillväxt, innehåll i världsklass, operationell spetskunskap, entreprenörskap och engagemang och, win-win partnerskap. Strategin för att uppnå sitt mål om att vägleda och inspirera besökare på Koncernens hemsidor till att fatta bättre och mer välgrundade beslut bygger på både organisk och förvärvad tillväxt, på såväl nuvarande som nya marknader.